instrumenty

Oferujemy pomoc w nawiązywaniu kontaktów
z wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, bankami, biurami maklerskimi, kancelariami prawnymi
oraz potencjalnymi kontrahentami. Współpracujemy z wyselekcjonowanymi instytucjami finansowymi polskimi oraz zagranicznymi. Wszelkie aspekty związanie z finansami postrzegamy jako całość. Przede wszystkim pomagamy inwestować wolne środki, pośrednicząc
w nabywaniu jednostek uczestnictwa kilkuset otwartych funduszy inwestycyjnych. Przez cały okres współpracy Klient Private Wealth Consulting jest obsługiwany przez jednego dedykowanego Doradcę, który jest doskonale zaznajomiony
z indywidualną sytuacją Klienta oraz zna jego charakter i profil inwestycyjny. Najlepszym potwierdzeniem jakości naszych usług jest fakt iż 98% naszych Klientów pochodzi z rekomendacji.