inwestycje

Współpracujemy z ponad 20 polskimi oraz 2 zagranicznymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, które łącznie oferują blisko 350 produktów finansowych. Są to produkty o różnym stopniu ryzyka, zawierające wszystkie dostępne instrumenty finansowe ze wszystkich regionów świata. Produkty te nadają  się idealnie do lokowania i inwestowania zgromadzonego kapitału.

Fundusze otwarte

Instrumenty inwestycyjne w poszczególnych etapach życia klienta