Maklerskie

Private Wealth Consulting Sp. z o.o. działa jako agent firmy inwestycyjnej (w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) Niezależny Dom Maklerski S.A., z siedzibą
w Warszawie.

Niezależny Dom Maklerski S.A. to grupa doświadczonych ekspertów działających na rynku finansowym od ponad 20 lat. Jako instytucja niezależna jesteśmy w stanie dynamicznie tworzyć zespoły ludzi najlepiej przygotowanych do analizy określonych projektów.

Niezależny Dom Maklerski S.A. świadczy usługi zarówno dla Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw, fundacji czy samorządów.

Instumenty maklerskie w poszczególnych etapach życia klienta