System motywacyjny

System wynagradzania doradcy

System wynagrodzenia bazuje na trzech elementach, mających swoje pozytywne jak i negatywne przełożenie:

    • Odpowiednia analiza i odpowiednio dobrane produkty wpływają na generowane wyniki portfeli Inwestorów, które mają bezpośredni wpływ również na wynagrodzenie doradcy, wynagrodzenie rośnie wraz ze wzrostem wartości aktywów
    • Drugim czynnikiem jest saldo aktywów Klientów – nasi Klienci niejednokrotnie wraz z upływem czasu, będąc zadowolonym              z naszych usług oraz generowanego wyniku, zwiększają swoje zaangażowanie kapitałowe (przenoszą środki ulokowane w innych instytucjach finansowych)
    • Trzecim czynnikiem, który jest zarazem najbardziej satysfakcjonujący dla doradców jest polecenie kontaktów, które świadczy           o bardzo wysokim poziomie zaufania oraz zadowoleniu ze świadczonych usług.