Usługa Zarządzania Aktywami w NDM S.A.

Usługa Zarządzania Aktywami w NDM S.A.

Współpraca z Niezależny Dom Maklerski S.A. to również usługa zarządzania aktywami. Kompleksowość usługi pozwala na zarządzanie, z poziomu jednej instytucji, całym portfelem inwestycyjnym złożonym z instrumentów finansowych. Nie ma znaczenia, w jaki sposób i za czyim pośrednictwem instrumenty finansowe zostały nabyte lub objęte.

Jacek Dekarz
Wiceprezes Zarządu Niezależny Dom Maklerski S.A. , Zarządzający Aktywami

Od ponad 20 lat jest związany z rynkiem inwestycji kapitałowych. W latach 2007-2011 był architektem i twórcą sukcesu usługi wealth management w Polsce oraz Prezesem Zarządu mWealth Management dawniej BRE WM. Wcześniej przez 3 lata zarządzał portfelami w Union Investment, gdzie odpowiedzialny był za usługi zarządzania pakietem papierów wartościowych. W latach 2000-2002 pracował w BDM PKO BP jako z-ca dyrektora w wydziale zarządzania portfelem i analiz, a w latach 1998-2000 był doradcą inwestycyjnym i Dyrektorem Pionu w DM BIG BG. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz certyfikat międzynarodowego analityka inwestycyjnego.

Jan Żuralski
Doradca Zarządu w Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 roku związany z branżą finansową, był zatrudniony w Centrali Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. oraz współpracował z Domem Inwestycyjnym Xelion. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Private Wealth Consulting. Sp. z o.o. oraz następnie w Niezależny Dom Maklerski S.A. Aktualnie Doradca Zarządu w Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Reprezentuje Private Wealth Consulting Sp.. z o.o. w Lidze Ekspertów Analiz Online S.A.

Poniżej przedstawiamy wyniki rankingu Uczestników Ligii Ekspertów tworzonych
przez Analizy.pl

Portfele ofensywne
Portfele defensywne

Stan na dzień: 06.07.2020

Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/liga-ekspertow