kontakt

informacje kontaktowe

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Warszawa – Centrala firmy
Ufficio Primo
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

tel.

Linia do spraw fund. otwartych: +48 22 230 22 42
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 22 230 22 41

Private Wealth Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62. Zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numer KRS 0000146628, NIP: 526-26-70-135, wysokość kapitału zakładowego 750 000 zł, wysokość kapitału zapasowego 2 268 999,09 zł.

Oddziały

Oddział Katowice

Al. Korfantego 2
6 piętro
40-004 Katowice

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 32 420 27 60
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 32 420 73 52

pn. – pt. 9-17

Oddział Kraków

Pl. Na Groblach 21
3 piętro
31-101 Kraków

Linia do spraw fund. otwartych: +48 12 362 69 49
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 12 362 69 48

pn. – pt. 9-17

Oddział Poznań

ul. Bolesława Krzywoustego 7/5
3 piętro, lok. 2
61-144 Poznań

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 61 111 00 79
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 61 111 00 89

pn. – pt. 9-17

Oddział Rzeszów

Al. Kopisto 8b
1 piętro, lok. 509
35-315 Rzeszów

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 799 399 784 
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 799 399 594

pn. – pt. 9-17

Oddział Wrocław

ul. Łaciarska 4B
3 piętro
50-104 Wrocław

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 71 727 62 70
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 71 727 62 74

pn. – pt. 9-17

Oddział Gdańsk

Oliwa 505
Al. Grunwaldzka 505 lok. 7b
80-320 Gdańsk

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 58 558 81 33
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 58 558 81 32

pn. – pt. 9-17

Oddział Busko-Zdrój

Al. Wojska Polskiego 3
1 piętro
28-100 Busko-Zdrój

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 799 399 784 
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 799 399 594

pn. – pt. 9-17

Oddział Bydgoszcz

ul. Mostowa 4
2 piętro
85-110 Bydgoszcz

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 52 511 86 65
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 52 511 86 64

pn. – pt. 9-17

Oddział Szczecin

pl. Rodła 8 lok. 1101
70-419 Szczecin

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 91 885 43 77
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 91 885 43 76

pn. – pt. 9-17

Oddział Kielce

ul. Warszawska 21
3 piętro, lok. 26
25-512 Kielce

Linia do spraw fund. otwartych:
+48 799 399 784 
Linia do spraw maklerskich AFI: +48 799 399 594

pn. – pt. 9-17

kontakt z doradcą

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146628, NIP: 526-26-70-135, REGON: 015294777, ("Administrator"), w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną prośbę o kontakt. Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.