kontakt

informacje kontaktowe

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Warszawa – Centrala firmy
Ufficio Primo
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

tel.

+48 (22) 32 32 222

Private Wealth Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62. Zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numer KRS 0000146628, NIP: 526-26-70-135, wysokość kapitału zakładowego 750 000 zł, wysokość kapitału zapasowego 2 268 999,09 zł.

Oddziały

Oddział Katowice

Al. Korfantego 2
6 piętro
40-004 Katowice

tel. +48 (32) 781 57 37
pn. – pt. 9-17

Oddział Kraków

Wawel Business Center
Pl. Na Groblach 21 
3 piętro
31-101 Kraków

pn. – pt. 9-17

Oddział Poznań

ul. Bolesława Krzywoustego 7/5
3 piętro, lok. 2
61-144 Poznań

tel. +48 (22) 32 32 210
pn. – pt. 9-17

Oddział Rzeszów

Al. Kopisto 8b
1 piętro, lok. 509
35-315 Rzeszów

tel. +48 600 76 68 62
pn. – pt. 9-17

Oddział Wrocław

ul. Łaciarska 4B
3 piętro
50-104 Wrocław

tel. +48 602 44 52 90
pn. – pt. 9-17

Oddział Gdańsk

Oliwa 505
Al. Grunwaldzka 505
lok. 7b
80-320 Gdańsk

tel. +48 574 14 44 00
pn. – pt. 9-17

Oddział Busko-Zdrój

Al. Wojska Polskiego 3
1 piętro
28-100 Busko-Zdrój

tel. +48 730 06 11 35
pn. – pt. 9-17

Oddział Bydgoszcz

ul. Mostowa 4
2 piętro
85-110 Bydgoszcz

tel. +48 505 998 425
pn. – pt. 9-17

Oddział Szczecin

pl. Rodła 8 lok. 1101
70-419 Szczecin

tel. +48 577 356 077
pn. – pt. 9-17

Oddział Kielce

ul. Warszawska 21
3 piętro, lok. 26
25-512 Kielce

tel. +48 721 01 15 74
pn. – pt. 9-17

kontakt z doradcą

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146628, NIP: 526-26-70-135, REGON: 015294777, ("Administrator"), w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną prośbę o kontakt. Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.