kontakt

informacje kontaktowe

Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Warszawa – Centrala firmy
ul. św. Barbary 1
00-686 Warszawa

tel.

+48 22 125 50 23

Private Wealth Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. św. Barbary 1. Zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numer KRS 0000146628, NIP: 526-26-70-135, wysokość kapitału zakładowego 750 000 zł, wysokość kapitału zapasowego 2 268 999,09 zł.

Oddziały

Oddział Katowice

Al. Korfantego 138
1 piętro
40-001 Katowice

pn. – pt. 9-17

Oddział Kraków

Al. 29 Listopada 85
31-408 Kraków

pn. – pt. 9-17

Oddział Poznań

ul. Bolesława Krzywoustego 7/5
3 piętro, lok. 2
61-144 Poznań

pn. – pt. 9-17

Oddział Wrocław

ul. Słodowa 7
50-266 Wrocław

pn. – pt. 9-17

Oddział Busko-Zdrój

ul. Wojska Polskiego 3
1 piętro
28-100 Busko-Zdrój

pn. – pt. 9-17

Oddział Bydgoszcz

ul. Mostowa 4
2 piętro
85-110 Bydgoszcz

pn. – pt. 9-17

Oddział Szczecin

al. Niepodległości 31
70-412 Szczecin

pn. – pt. 9-17

Oddział Kielce

ul. Warszawska 21
3 piętro, lok. 26
25-512 Kielce

pn. – pt. 9-17

Złożenie zlecenia telefonicznego: +48 531 970 970 (linia nagrywana)

kontakt z doradcą

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Private Wealth Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. św. Barbary 1, 00-686 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146628, NIP: 526-26-70-135, REGON: 015294777, ("Administrator"), w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną prośbę o kontakt. Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.