instrumenty inwestycje

Współpracujemy z polskimi oraz zagranicznymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które łącznie zarządzają kilkuset funduszami otwartymi, których jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa dostępne są w ofercie Private Wealth Consulting.

Produkty tej kategorii stanowią instrumenty o zróżnicowanym stopniu ryzyka, różnej klasie aktywów w portfelu danego funduszu oraz specjalizację geograficzną.

Fundusze otwarte