INFORMACJE dla klientów

Regulaminy

Tabele opłat

Rachunki bankowe TFI

Spółka Private Wealth Consulting Sp. z o.o. nie prowadzi rachunków papierów wartościowych i nie przyjmuje wpłat od klientów. Powyższe zestawienie ma wyłącznie charakter informacyjny i jest oparte na danych podanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
do publicznej wiadomości. Private Wealth Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i poprawność numerów rachunków podanych przez towarzystwa. Wszystkie rachunki bankowe można sprawdzić pod wskazanymi na stronach TFI numerami infolinii, dla otwartych funduszy inwestycyjnych także na stronach towarzystw funduszy inwestycyjnych.