Odgrzewane kotlety

Wczoraj z FED a dzisiaj to samo ale z EBC, czyli tzw. „Minutki” z ostatnich posiedzeń banków centralnych. Protokół z posiedzenia FOMC, które odbyło się w 31 lipca wskazał na głębokie podziały wśród decydentów. Dwójka chciała ciąć stopy o 50 pb, część przedstawicieli postrzega dokonane poluzowanie jako wystarczający ruch, inni uznają, że to dopiero początek cyklu. Nie brakuje głosów, że redukcja kosztu pieniądza była błędem. Takie stanowisko reprezentuje m.in. Ester George, która sprzeciwiła się lipcowej decyzji. Podtrzymuje ona również dziś, że luzowanie polityki niesie ze sobą zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. W rezultacie nie będzie ona gotowa poprzeć dalszego łagodzenia. W jej ocenie po cięciu w lipcu polityka przestała być neutralna i znów ma prowzrostowy charakter. Pamiętajmy, że posiedzenie miało miejsce na dzień przed ogłoszonymi przez Trumpa nowymi cłami (10% na pozostałe 300 mld USD towarów chińskich), z których co prawda powoli się wycofuje – ale niesmak pozostał. Wstępne dane PMI za sierpień opublikowane dzisiaj dla gospodarki USA mogą niepokoić. PMI przemysłowy zamiast wzrosnąć z 50,4 pkt(odczyt z zeszłego miesiąca) do 50,5 pkt, to spadł do poziomu recesyjnego – 49,9 pkt. Wg wstępnych danych barometr koniunktury dla usług spadł z 53 do 50,9 pkt przy oczekiwaniach na pułapie 52,8 pkt. Co prawda zwyczajowo FED bardziej przygląda się wskaźnikom ISM, to mimo wszystko te dane mogą wywrzeć presję i sugerują, że w FOMC przewagę może zyskać frakcja zwolenników luzowania polityki. Protokół z lipcowego posiedzenia EBC w ogólnym rozrachunku nie przynosi zaskoczeń. Przede wszystkim udziela kilku wskazówek, co może nas czekać we wrześniu. „Wyrażono jednak pogląd, że różne opcje należy postrzegać jako pakiet, tj. połączenie instrumentów o znacznej komplementarności i synergii, ponieważ przeszłe doświadczenia pokazały, że pakiet narzędzi polityki monetarnej – taki jak połączenie obniżek stóp procentowych i zakupów aktywów – był bardziej skuteczny niż sekwencja selektywnych działań.” Prawda jest taka, że arsenał banków centralnych jest dużo skromniejszy od tego sprzed 8 lat, kiedy najpierw FED a następnie ECB, poprzez m.in. skup aktywów, z powodzeniem zażegnali duży kryzys gospodarczy. Private Wealth Consulting