Maj dał w kość portfelom ofensywnym w Lidze Ekspertów

Majowa korekta, która przetoczyła się przez globalne rynki, odbiła się negatywnie na wynikach portfeli prawie wszystkich uczestników Ligi Ekspertów

Po czterech miesiącach wzrostów przyszedł czas na korektę. Notowania indeksu MSCI AC World – odzwierciedlającego koniunkturę na globalnym rynku akcji – spadły w maju o -6,24%. Kolor czerwony dominował zarówno na rynkach rozwiniętych jak i wschodzących, w tym w Polsce. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o -3,72%. Inwestorzy przenosili kapitał z rynku akcji do obligacji. Ich rentowności wyraźnie zmalały (ceny wzrosły), co jest odzwierciedleniem obaw inwestorów o globalny wzrost gospodarczy. W maju stała za tym w szczególności eskalacja konfliktu – tzw. wojny handlowej – pomiędzy USA a Chinami.

W takich warunkach większość wirtualnych inwestycji uczestników Ligi Ekspertów straciła na wartości. W szczególności ci uczestnicy, którzy postawili na zagraniczne rynki akcji.

Jedynym wyjątkiem jest Jan Żuralski z PW-Consulting – aktualny lider obydwu zestawień 12-miesięcznych stóp zwrotu. W maju jego portfel wypracował niewielki zysk (+0,44%). Uczestnik dokonał istotnych zmian w połowie miesiąca. Umorzył jednostki funduszu akcji europejskich, japońskich i surowców, a dokupił fundusz złota –Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD). Ponadto, dokupił jednostki funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych oraz Fidelityfunds US Dollar Bond Fund A (Acc) z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Najlepiej spisał się jednak fundusz akcji indyjskich Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN), który w miesiąc wypracował stopę zwrotu +3,36% (to pokłosie zwycięstwa w wyborach parlamentarnych partii dotychczasowego premiera Narendry Modiego).

Drugie miejsce w majowym zestawieniu należy do Sebastiana Buczka i zespołu Quercus TFI (-0,44%). Lepsze na tle reszty stawki wyniki to zasługa Quercusa Stabilnego, który w miesiąc wypracował stopę zwrotu na poziomie +4,15%. Pod kreską był Quercus Agresywny (-2,39%), ale i tak był to jeden z lepszych wyników spośród wszystkich funduszy akcji polskich, z których korzystają uczestnicy Ligi Ekspertów.

Portfele defensywne
W majowym zestawieniu portfeli defensywnych wyraźnym liderem jest Bartosz Stryjewski z BPS TFI. Stopa zwrotu +2,34% to jednak efekt wydarzeń jednorazowych – przecenione wcześniej przez towarzystwo obligacje GetBack występujące w portfelach BPS Obligacji Korporacyjnych i BPS Dłużny zostaną jednak spłacone. Stąd w połowie maja widać wyraźny skok notowań jednostek obydwu funduszy.

Drugie miejsce zajął Jan Żuralski (+0,85%), który postawił naFidelity Funds USDollar Fund A (Acc) (PLN) (hedged). Globalny spadek rentowności obligacji skarbowych, szczególnie amerykańskich doprowadził do wzrostu ich cen i w konsekwencji do wzrostu notowań funduszu Fidelity.

Zmiany w portfelach ekspertów
Oprócz wspomnianych zmian dokonanych przez Jana Żuralskiego, chęć przemodelowania portfeli ofensywnych zgłosiło w maju trzech innych uczestników:

Kacper Żak z BPS TFI – zamienił część jednostek funduszuBPS Momentum Akcji i wszystkie BPS Stabilnego Wzrostu na BPS ObligacjiKorporacyjnych oraz BPS Dłużny.

Adam Łukojć z TFI Allianz – zamienił fundusze akcji – Allianz Europe Equity Growth Select i Allianz Akcji Rynków Wschodzących na Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.

Paweł Mizerski z AXA TFI – zamienił fundusz AXASelective Equity na AXA Osrożnego Inwestowania i AHA Globalnych Strategii Dłużnych.

portfelach defensywnych:
Adam Łukojć zamienił fundusze Allianz PIMCO Income, Allianz PIMCO Global Bond i Allianz Aktywnej Alokacji na Allianz Trezor i Allianz US Short Duration High Income Bond

Paweł Mizerski zamienił AXA Ostrożnego Inwestowania, AXA Selective Equity i AXA Akcji Amerykańskich na AXA Globalnych Strategii Dłużnych.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/liga-ekspertow/raport/25352/maj-dal-w-kosc-portfelom-ofensywnym-w-lidze-ekspertow.html