Komunikat Private Wealth Consulting

Szanowni Państwo, 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Private Wealth  Consulting Sp. z o.o. wprowadza niestandardowe metody pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo i Państwu i naszym pracownikom. 

Uważna analiza sytuacji wsparta zaleceniami Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Światowej Organizacji Zdrowia skłoniła nas do wdrożenia trybu zarządzania kryzysowego.  

Aby zapewnić ciągłość organizacyjną i jednocześnie ograniczyć ryzyka związane z zagrożeniem epidemicznym podjęliśmy następujące decyzje:  

  • Od 16 marca 2020 nasi pracownicy będą wykonywać pracę zdalną. W siedzibie PWC Sp. z o.o. wytypowani pracownicy będą pełnić pojedyncze dyżury, 
  • Od 16 marca 2020 przechodzimy na tryb telekonferencji. Ewentualne spotkania z kontrahentami w naszej siedzibie odbywać się będą w uzasadnionych przypadkach, po gruntownej analizie i aprobacie wszystkich zainteresowanych stron, 
  • Od 16 marca 2020 wprowadzamy zakaz podróżowania wszystkich naszych pracowników. Podróże służbowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Poprosiliśmy również wszystkich pracowników, aby ograniczyli prywatne podróże.  

Jesteśmy przekonani, że nasze działania zapewnią niezakłócone funkcjonowanie i współpracę.  

Wszelkie złożone zlecenia i dyspozycje przekazywane są do realizacji w normalnym trybie, bez opóźnień. Przypominamy o możliwości składania zleceń w formie telefonicznej oraz online. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.  

Prosimy o kontakt w przypadku ewentualnych pytań związanych z zarządzaniem kryzysowym.  

Jesteśmy wdzięczni za Państwa wyrozumiałość i pozostajemy w serdecznym kontakcie.