Koronawirus jeszcze pobuja rynkami

Najważniejszym tematem na rynkach pozostaje ciągle rozwój epidemii koronawirusa. Zmiana metodologii liczenia liczby osób zarażonych w Chinach, która poskutkowała wzrostem statystyki liczby zarażonych o 15 tys. osób, podniosła niepewność i zanegowała dotychczasowe szacunki o spowalniającej liczbie zachorowań. Do tej pory reakcja giełd na rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 (oficjalna nazwa podana przez WHO), który doprowadził do wstrzymania aktywności gospodarczej w chińskich prowincjach (ok. 80% nominalnego PKB, 90% eksportu) była bardzo krótkotrwała. Rynki wolały w ostatnich dwóch miesiącach dyskontować pozytywny wpływ banków centralnych na płynność globalną (FED miesięcznie skupuje aktywa o wartości 46 mld USD zaś pozostałe ok. 50 mld USD BOJ oraz ECB) oraz możliwe do przeprowadzenia w przyszłości stymulacje fiskalne przez wiele rządów. W sukurs tym optymistycznym oczekiwaniom przyszły świetne wyniki amerykańskich spółek technologicznych (FANGs) oraz lepsze dane makro z USA. Wracając do kwestii Covid-19, który często porównywany jest do SARS z 2002-2003 roku, to w przeciągu tego czasu udział Chin w światowym PKB wzrósł ponad trzykrotnie do prawie 20%. Konsekwencje dla światowej gospodarki mogą być zatem dużo poważniejsze: (i) produkcja w Chinach stanowi znaczący element światowego łańcucha dostaw (np. Apple); (ii) Chiny są ważnym rynkiem zbytu dla wielu gospodarek rozwiniętych (Niemcy, Japonia, Włochy) oraz wschodzących (kraje Azji Południowo-Wschodniej). Jeżeli kolejne dane makro przyniosą spadek zamówień i spadek wskaźników wyprzedzających w głównych gospodarkach to może się to przełożyć na korektę prognoz spółek vs bardzo optymistyczny konsensus. Wyceny akcji na świecie nie są ani niskie ani wysokie. P/E S&P500 – ponad 20x; DAX – 16x; MSCI EM – 14x. Pytanie jest raczej jaki scenariusz na 2020 r się sprawdzi dla gospodarki światowej. Na dzisiaj Covid-19 bierze stery, a to oznacza niezłe bujanie na rynkach do czasu kolejnej paczki informacji tonującej obawy inwestorów.

 

Private Wealth Consulting