Oszczędności mało wrażliwe na stopę procentową

Krajowe oszczędności szerokim łukiem omijają Giełdę Papierów Wartościowych, dowodem tego są relatywnie niskie obroty na dzisiejszym parkiecie.

 

Ostatnia obniżka stóp procentowych w Polsce miała miejsce w marcu 2015 roku, od tego czasu stopy  pozostają na rekordowo niskim poziomie i wynoszą 1,5%. Dzisiejsza publikacja Rady Polityki Pieniężnej potwierdza kontynuację owej strategii, pozostawiając stopy procentowe na tym samym poziomie.

 

Na stronie Narodowego Banku Polskiego możemy zapoznać się z wynikami badań przeprowadzonych za pomocą metody SVAR, które potwierdzają znaczące zmiany w strukturze oszczędności krajowych. Jeszcze na początku lat dwutysięcznych gospodarstwa domowe stanowiły wysoki udział w oszczędnościach krajowych. Jednak z upływem czasu rola gospodarstw domowych w tworzeniu oszczędności znacząco zmniejszyła się głównie na korzyść sektora przedsiębiorstw.

 

Badania również wykazały, że podwyżka stóp procentowych wpływa na wzrost oszczędności gospodarstw domowych, ale jednocześnie przyczynia się do spadku oszczędności przedsiębiorstw. Wzrost stopy procentowej prowadzi do zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego i tym samym powoduje obniżenie zysków w przedsiębiorstwach, co pociąga za sobą spadek oszczędności. Z kolei malejące dochody podatkowe i rosnące koszty obsługi długu przekładają się również na spadek oszczędności sektora finansów publicznych. Tak więc rosnący udział przedsiębiorstw w oszczędnościach, powoduje ze ogólna wielkość oszczędności krajowych w ostatnich latach niemal nie reaguje na zmiany stóp procentowych.

 

 

Sylwia Woszczyna

Niezależny Dom Maklerski/Private Wealth Consulting