Reakcja adekwatna do zawartości

Patrząc na warszawskie indeksy, trudno dostrzec pozytywną reakcję rynku na expose premiera. Reakcja najwyraźniej jest adekwatna do zawartości tematyki wystąpienia w odniesieniu do zagadnień rynku kapitałowego. Dziś na GPW obserwujemy spadki głównych indeksów, WIG20 zakończył dzień ze stratą 0,57%, a mWIG40 -1,58%. Jedynie sWIG80 notowania zakończył na niewielkim plusie z wynikiem 0,15%

 

Premier Mateusz Morawiecki we wczorajszym wystąpieniu niestety nie poświęcił nawet kilku zdań swojego przemówienia na działania wpierające rynek kapitałowy, który boryka się z wieloma problemami. Przez ostatnie lata Otwarte Fundusze Emerytalne oraz prywatyzacje państwowych podmiotów wspierały go. Obecnie coraz więcej firm wycofuje się z giełdy, a debiutów coraz mniej. Brak wsparcia ze strony rządu utrudnia dostęp do finansowania małym i średnim spółkom, które generują blisko ¾ polskiego PKB. Część firm, które nie posiadają nadwyżek finansowych na swoich rachunkach bankowych borykają się z problemami dostępności finansowania. Wśród nich jest wiele przedsiębiorstw, które mają duży potencjał wzrostu i rozwoju.

 

Jedno z najważniejszych wyzwań gospodarczych jakie stoi przed rządem to konieczność umożliwienia krajowym przedsiębiorstwom szerokiego dostępu do finansowania ich działalności. Polski rynek udziałowych i dłużnych papierów wartościowych nadal odgrywa niewielką rolę w finansowaniu działalności przedsiębiorstw, co ogranicza pozyskiwanie środków na inwestycje, a przez to hamuje wzrost gospodarczy.

 

W październiku bieżącego roku została podjęta uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwoju Rynku Kapitałowego. Uchwalony plan opisuje szereg barier regulacyjnych i nadzorczych oraz barier wynikających ze struktury rynku, które ograniczają rozwój rynku kapitałowego. Strategia zawiera również działania jakie mają być podjęte w celu rozwoju polskiego rynku kapitałowego i usunięciu wymienionych barier. Jednak żadna z proponowanych w SRRK zmian nie była zaprezentowana w expose premiera. Jedynym nawiązaniem do rynku kapitałowego było podjęcie tematu emerytur. Premier mówił o zmianie konstytucji RP w zakresie zagwarantowania prywatności i ochrony środków zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i indywidualnych kontach emerytalnych (IKE). Jednak sformułowanie było na tyle niefortunne, że można je odczytać jako dotychczasowy brak gwarancji praw własności zgromadzonych przez obywateli środków na kontach emerytalnych. Choć ustawa o PPK zapewnia bezpieczeństwo, dziedziczenie i prywatność tych oszczędności, to obywatele nadal wykazują wysoki poziom nieufności do polskiego systemu emerytalnego. Częste zmiany w systemie emerytalnym zniechęcają Polaków do dobrowolnego oszczędzania w postaci PPK, który miał też wpierać rynek kapitałowy.

 

Zupełnie odmienny sposób wystąpień obserwujemy u Donalda Trumpa, gdzie jego wypowiedzi są ukierunkowane na rynek kapitałowy. Prezydent USA silnie wpiera amerykańską giełdę i to nie tylko poprzez politykę fiskalną.

 

 

Sylwia Woszczyna

Niezależny Dom Maklerski/ Private Wealth Consulting