Sierpień w Lidze Ekspertów: złoto i obligacje, byle nie akcje

W sierpniu o zarobek było ciężko. Akcje przyniosły znaczące straty. Złoto i obligacje były wyjściem z sytuacji.

Sierpień w Lidze Ekspertów był miesiącem, w którym ciężko było o jakiekolwiek zyski z ryzykownych aktywów. Tylko trzech uczestników w portfelu ofensywnym uzyskało dodatnią stopę zwrotu. Sytuacja wyglądała lepiej w przypadku portfeli defensywnych –  tutaj większość uczestników wypracowała zysk.

Sytuacja na globalnych rynkach akcji nie napawała optymizmem. Indeks MSCI AC World spadł o 2,57% Podobnie było w Polsce. Indeks WIG spadł w sierpniu o 4,9%, WIG20 o 6,7%. Inwestorzy uciekali do bezpiecznych aktywów skupując obligacje oraz złoto. Rentowność 10-letnich polskich „skarbówek” spadła pod koniec miesiąca do 1,83%, co oznaczało wzrost cen już wyemitowanych obligacji. Z kolei cena złota przebiła poziom 1540 dolarów za uncję trojańską.

Najlepszy wynik zarówno w portfelu ofensywnym jak i defensywnym osiągnął Jan Żuralski, z Private Wealth Consulting. Dobry wynik to efekt funduszu zagranicznego Schroder ISF Global Gold denominowanego w dolarach. Stopa zwrotu z tego instrumentu wyniosła w sierpniu 9,0% (w przeliczeniu na polskie złote). W sierpniu dolar umacniał się względem złotego, osiągając poziom blisko 4 zł, co korzystnie wpłynęło na stopę zwrotu z funduszy denominowanych w walucie obcej, w tym we wspomnianym funduszu akcji spółek z rynku złota. Przyczyną wzrostu wartości portfela Jana Żuralskiego był także fundusz amerykańskich obligacji – Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged).

Na drugim miejscu w portfelu ofensywnym z bardzo zbliżonym wynikiem znalazł się Jarosław Niedzielewski (0,67%). Najwyższą stopę zwrotu w sierpniu wypracował fundusz Investor Gold Otwarty (6,45%) oraz fundusz o zdecydowanie największym udziale w jego portfelu – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (0,54%).

W portfelu defensywnym drugie miejsce zajął Paweł Mizerski z AXA TFI. Osiągnął stopę zwrotu na poziomie 0,58%. Dobry wynik portfela to zasługa kilku funduszy obligacji polskich i zagranicznych (AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych, AXA Globalnych Strategii Dłużnych) i globalnego spadku rentowności, który pozytywnie wpłynął na wyniki wspomnianych funduszy.

W tym miesiącu zmian dokonali:

W portfelach defensywnych:
Jarosław Niedzielewski: sprzedał Investor Zabezpieczenia Emerytalnego i Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek i za całą kwotę kupił po równo Investor Akcji, Investor Akcji Rynków Wschodzących, Investor Niemcy, Investor Nowych Technologii

Jan Żuralski: Wymienił fundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych na Esaliens Małych i Średnich Spółek i Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A (Acc) (USD) na Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Zbigniew Obara: Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN) wymienił na NN (L) Japonia,BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) i Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) wymienił na Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych na inPZU Akcje Polskie.

Paweł Mizerski: sprzedał AXA Ostrożnego Inwestowania, AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych i AXA Globalnych Strategii Dłużnych po czym zakupił AXA Akcji Europejskich Małych Spółek i AXA Selektywny Akcji Polskich

W portfelach ofensywnych:
Zbigniew Obara: zmiana Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged) na Aviva Investors Dochodowy, Ipopema Oszczędnościowy na Alior Oszczędnościowy, BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) na Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged), BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) na inPZU Akcje Polskie oraz PZU Dłużny Aktywny na PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/liga-ekspertow/raport/25692/sierpien-w-lidze-ekspertow%3A-zloto-i-obligacje-byle-nie-akcje-.html