Styczeń w Lidze Ekspertów: małe i średnie spółki odrabiają straty

Pierwszy miesiąc 2020 roku przyniósł ze sobą sporo zmienności, ale dla większości uczestników Ligi Ekspertów był udany. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły strategie ofensywneStyczeń przyniósł ze sobą podwyższoną zmienność na globalnych rynkach akcji. Indeks VIX odzwierciedlający zmienność na amerykańskim indeksie S&P500 wzrósł ponad 40% w pierwszym miesiącu roku. Związane to było m.in. z wybuchem epidemii koronawirusa, która negatywnie wpłynęła na nastroje inwestorów oraz zaszkodziła wymianie handlowej z krajem środka. Z drugiej strony, na naszym rodzimym parkiecie mamy do czynienia z hossą w segmencie małych i średnich spółek. Indeks sWIG80 urósł w styczniu o ponad 4,5%, zaś mWIG40 o 2,5%.

Pierwszą pozycję w styczniu w zestawieniu portfeli ofensywnych zajął Michał Stanek. Jako jedyny osiągnął stopę zwrotu przekraczającą 3%. Ekspert w styczniu zrezygnował z inwestycji w fundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus i odzyskane środki zainwestował w zagraniczny fundusz Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN), który inwestuje na rynku złota. Jego najbardziej dochodową pozycją okazał się Skarbiec Spółek Wzrostowych, który w styczniu podrożał najbardziej ze wszystkich polskich funduszy inwestycyjnych, ponad 10,1%.

Na drugim miejscu znalazł się portfel Grzegorza Zatryba z wynikiem 2,57%. 

Na trzecim miejscu tabeli z portfelami ofensywnymi znalazł się zespół Quercus TFI, których portfel osiągnął 2,5% stopę zwrotu. W dużej mierze jest to zasługa dużego zaangażowania w akcje małych i średnich spółek poprzez fundusz QUERCUS Agresywny, który stanowi ponad 70% jego portfela. W styczniu eksperci zmniejszyli częściowo zaangażowanie w funduszu QUERCUS Global Growth i nabyli jednostki funduszu QUERCUS Stabilny, który stanowi obecnie ok. 20% portfela. Zespół Quercus TFI zdecydował się na zmianę w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko.

– Dodajemy QUERCUS Stabilny, który z jednej strony cechuje się niższą zmiennością, a z drugiej już w ubiegłym roku zaczął korzystać na odradzającej się sile relatywnej akcji małych i średnich spółek na GPW. Na kontynuację tego trendu liczymy również w tym roku.

W zestawieniu portfeli defensywnych, najlepszy wynik w styczniu osiągnął Jan Żuralski. Pierwszy raz od dłuższego czasu ekspert dokonał zmiany w swoim portfelu, po części sprzedając jednostki funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, zwiększając zaangażowanie w Esaliens Małych i Średnich Spółek oraz otwierając nową pozycję na funduszu Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD). 

Inwestycja w małe i średnie spółki została podjęta oportunistycznie pod kątem PPK. Tym ruchem kończymy budowanie pozycji na MIŚ rozpoczętą kilka miesięcy temu. Ultra niski koszt pozyskania kapitału oraz relatywnie wysoka realna inflacja zachęcają globalnych inwestorów do inwestycji w na rynku nieruchomości

Na końcu zestawienia znalazł się portfel Bartosza Stryjewskiego, który stracił prawie 1,6%. Jest to efekt odpisu obligacji w funduszach należących do BPS TFI. Najbardziej ucierpiał fundusz BPS Dłużny, którego stopa zwrotu za styczeń wyniosła -4,6%.

Zmiany w styczniu
Portfel ofensywny:

Jarosław Niedzielewski 03.01.2020: częściowa sprzedaż Investor Akcji Spółek Dywidendowych, sprzedaż Investor Nowych Technologii, dokupienie Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

30.01.2020: sprzedaż Investor Akcji Spółek Wzrostowych, Investor Niemcy, Investor Akcji Rynków Wschodzących, dokupienie Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Sebastian Buczek 08.01.2020: częściowa sprzedaż QUERCUS Global Growth, kupno QUERCUS Stabilny

Michał  Stanek 08.01.2020: sprzedaż Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, kupno Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)

Jan Żuralski 22.01.2020: częściowa sprzedaż Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, dokupienie Esaliens Małych i Średnich Spółek, kupno Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)

Paweł Mizerski 27.01.2020: sprzedaż AXA Akcji Europejskich Małych Spółek, AXA Akcji Amerykańskich, dokupienie AXA Ostrożnego Inwestowania, kupno AXA Akcji Małych i Średnich Spółek, AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych, częściowa sprzedaż AXA Selektywny Akcji Polskich

Krzysztof Socha 28.01.2020: częściowa sprzedaż Esaliens Małych i Średnich Spółek, sprzedaż Esaliens Akcji Azjatyckich, kupno Esaliens Globalnych Zasobów

Portfel defensywny:
Zbigniew Obara 09.01.2020: sprzedaż Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD), częściowa sprzedaż Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD), kupno NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged).

Jan Żuralski 22.01.2020: częściowa sprzedaż Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged), kupno Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) (USD)

Krzysztof Socha 24.01.2020: dokupienie Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych, częściowa sprzedaż Esaliens Małych i Średnich Spółek

Paweł Mizerski 27.01.2020: częściowa sprzedaż AXA Ostrożnego Inwestowania, AXA Selektywny Akcji Polskich, sprzedaż AXA Akcji Amerykańskich, AXA Akcji Europejskich Małych Spółek, kupno AXA Akcji Małych i Średnich Spółek, AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych

Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/liga-ekspertow/raport/26366/styczen-w-lidze-ekspertow%3A-male-i-srednie-spolki-odrabiaja-straty.html