Warszawskie blue chips pozostały w tyle

Na większości rynków Europy panowały dziś dobre nastroje – prowzrostowe zachowanie nie zostało zachwiane żadnymi czynnikami, w tym sytuacją na Bliskim Wschodzie. Niestety zupełnie odmiennie sytuacja prezentuje się w Warszawie, gdzie największe spółki uległy dziś presji podaży – WIG20 przecenił się o 1,33%. W przypadku drugiej i trzeciej linii walorów notowane są natomiast wzrosty: mWIG40 zyskuje dziś 1,66%, a sWIG80 1,03%. Obrót na całym rynku wyniósł dziś 770 mln.

 

Dowiedzieliśmy się dziś między innymi, iż zgodnie z wstępnymi wyliczeniami inflacja CPI w Polsce wyniosła w grudniu 0,8% m/m (prognozy wzrostu cen o 0,35%) oraz 3,4% r/r (prognoza wzrostu cen o 2,9%). Są to odczyty znacznie wyższe również od ubiegło miesięcznych gdzie było to odpowiednio 0,1% m/m i  2,6% r/r. Ze Strefy Euro napłynęły do nas dane dotyczące sprzedaży detalicznej, gdzie jak się okazuje w listopadzie sprzedaż wzrosła o 1,0% m/m (w danych wyrównanych sezonowo) oraz 2,2% r/r (w danych skorygowanych o liczbę dni roboczych).

 

W godzinach popołudniowych natomiast opublikowane zostały ze Stanów Zjednoczonych zamówienia na dobra w ujęciu ogólnym jak i bez uwzględniania środków transportu – o ile w pierwszym przypadku jest to spadek w ujęciu miesięcznym aż o 2,1%, o tyle w drugim tylko o 0,1% (w oby dwóch przypadkach prognozy analityków zapowiadały spadek o 0,1% mniejszy). Poznaliśmy również dynamikę zamówień w amerykańskim przemyśle, który w listopadzie skurczył się o 0,7%.

 

W trakcie jutrzejszych notowań kalendarz makroekonomiczny prezentuje się bardzo okazale. Największą uwagę przyciągać będzie oczywiście decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie poziomu stóp procentowych – nie spodziewane są jednakże zmiany w tym zakresie. Poznamy również dynamikę zamówień w niemieckim przemyśle, listopadowe wyniki sprzedaży detalicznej Szwecji, z Wielkiej Brytanii indeks cen nieruchomości Halifax, a także wskaźniki koniunktury gospodarczej Strefy Euro. W godzinach popołudniowych napłynie do nas natomiast z USA Raport ADP.

 

Private Wealth Consulting